Được thành lập vào năm 2002 trên cơ sở cổ phần hóa bộ phận kinh doanh bán buôn – bán lẻ và làm tổng đại lý phân phối hàng hóa cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc Công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển (nay là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC)), hiện tại TDC đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại tỉnh Bình Dương và khu vực phía nam về đầu tư kinh doanh bất động sản, xây dựng và sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Là một trong những doanh nghiệp tiên phong tham gia vào đầu tư và xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, sinh viên, người có thu nhập thấp tại địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

TẦM NHÌN

Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển chủ lực kinh doanh Bất động sản, sản xuất vật liệu và xây dựng tạo thế chân kiềng cho sự phát triển vững bền.

SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TDC cam kết đem lại sự an tâm và lợi ích cộng hưởng cho khách hàng bằng những sản phẩm, dịch vụ có ưu thế vượt trội.
Giá trị cốt lõi là sự hài lòng của khách hàng, hài hòa giữa lợi ích khách hàng – doanh nghiệp – cộng đồng. Chúng tôi hoạt động dựa trên tính minh bạch, tôn trọng, đạo đức và hiệu quả.

Phương châm hoạt động của công ty

Mọi hoạt động của công ty đều hướng tới việc tạo dựng một tương lai tươi sáng và bền vững cho người lao động, các cổ đông và đối tác.

Biểu đồ tăng trưởng vốn điều lệ

Đơn vị tính: tỷ đồng

Biểu đồ doanh thu

Nguồn vốn chủ sở hữu

Lợi nhuận sau thuế

Sơ đồ cổ tức

Sơ đồ tổ chức

Hội đồng quản trị:

 1. Ông Giang Quốc Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Bùi Thị Lan – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
 3. Ông Đoàn Văn Thuận – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty
 4. Ông Quảng Văn Viết Cương – Thành viên Hội đồng quản trị
 5. Ông Nguyễn Hoàn Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị
 6. Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị
 7. Huỳnh Thị Phương Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị

Ban Tổng Giám đốc:

 1. Ông Đoàn Văn Thuận – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty
 2. Lý Thị Bình – Phó Tổng giám đốc, kiêm KTT, kiêm Tp QLTC Công ty
 3. Ông Hồ Hoàn Thành – Phó Tổng Giám đốc Công ty
 4. Ông Lê Văn Hiền – Phó Tổng Giám đốc Công ty

Ban kiểm soát:

 1. Nguyễn Thị Thùy Dương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty
 2. Nguyễn Thị Tuyết Loan – Thành viên Ban kiểm soát
 3. Lê Thị Diệu Thanh – Thành viên Ban kiểm soát