HUYỆN BÀU BÀNG ĐỔI MỚI TỪNG NGÀY

Tháng 07/2020 đã diễn ra những sự kiện đánh dấu bước ngoặt đưa Bàu Bàng trở thành thủ phủ công nghiệp phía Bắc của Tỉnh Bình Dương.

     - Huyện Bàu Bàng khởi động xây dựng Trung tâm hành chính tập trung.

     - Chuẩn bị xây dựng Quảng trường Trung tâm huyện và công viên dọc tuyến quốc lộ 13 với chiều dài 2.700m tại khu vực phía trước Trung tâm Hành chính huyện.

     - Đầu tư xây mới Cổng chào Khu công nghiệp - đô thị Bàu Bàng

*Tạo hành lang phát triển: Thông xe công trình đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng (đoạn từ đường 7B đến Khu công nghiệp Bàu Bàng). Đây là một trong những tuyến giao thông quan trọng của tỉnh nói chung và Bàu Bàng nói riêng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối từ huyện đến quốc lộ 1A và hệ thống giao thông toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng huyện mà còn thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

  • Hoàn chỉnh không gian đô thịkhánh thành công trình Trạm y tế huyện Bàu Bàng có quy mô 100 giường và một số hạng mục chăm sóc y tế khác được xây dựng trên khu đất gần 35.000m2, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực và chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

    Các công trình tạo lực được chú trọng quy hoạch và đầu tư xây dựng nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng như cầu, điều kiện làm việc cho các cơ quan, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, tạo diện mạo khang trang, ngày càng hiện đại, văn minh cho đô thị Bàu Bàng.

    Hạ tầng kỹ thuật các xã, thị trấn được quan tâm đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại. Đến nay, Bàu Bàng có 6 xã được công nhận xã nông thôn mới, 1 xã được nâng lên thành thị trấn; huyện được công nhận huyện nông thôn mới...
Chia sẻ

Bài viết liên quan